ITEVELESA

Avís Legal

Amb la finalitat de donar compliment a la Llei 34/2002, l'informem que:

GRUPO ITEVELESA, S.L. amb C.I.F. B-84751536 està inscrita al Registre Mercantil de Valladolid, Tom 1281, Llibre 0, Foli 224, Full VA-19826 Inscripció 7a.

El nostre domicili social és: Polígon. d'Argales C. Vázquez de Menchaca, 2 - 47.008 VALLADOLID

GRUPO ITEVELESA, S.L. és el titular de la URL: www.itevelesa.com

Pot contactar amb nosaltres pels següents mitjans:
Telèfon: 916404070
Correu electrònic: lopd@itevelesa.com
Adreça Postal:
GRUPO ITEVELESA, S.L.
Princesa, 47 Planta 2, 28008 Madrid.

Condicions d'ús de la Web

1.- Mitjançant les presents condicions d'ús, GRUP ITEVELESA, S.L. (En endavant, ITEVELESA), regula l'accés a aquesta pàgina web i la posada a disposició de la informació que es troba en la mateixa, per part dels seus clients i altres usuaris de la Red. La web www.itevelesa.com és un domini registrat per GRUPO ITEVELESA, SL, inscrita al Registre Mercantil de Valladolid, Tom 1281, Llibre 0, Foli 224, Full VA-19826 Inscripció 7a. CIF B-84751536 amb Seu Social al Polígon. d'Argales C. Vázquez de Menchaca, 2 - 47008 VALLADOLID. Telèfon de contacte: 916404070. Correu electrònic: lopd@itevelesa.com

2.- Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves de les presents condicions d'ús.

3.- L'ús del lloc web així com de la informació continguda en el mateix és, en principi, de caràcter gratuït, sense perjudici que aquesta circumstància pugui variar, comprometent-se ITEVELESA a publicar les noves condicions d'ús a la web en el menor temps possible.

4.- L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'ofereix en la mateixa per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions d'ús. Ambdós, tant l'accés com la informació, són responsabilitat exclusiva de qui ho realitza, sense que es pugui responsabilitzar a ITEVELESA dels danys o perjudicis que es poguessin derivar d'aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

5.- ITEVELESA no serà responsable dels errors en l'accés al lloc web o en els seus continguts, posant la major diligència en què els mateixos no es produeixin.

ITEVELESA es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l'accessibilitat de les seves pàgines web, per raó de l'eventual necessitat d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes.

6.- Tots els continguts del lloc web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat de ITEVELESA i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips que apareixen a la pàgina web són titularitat d'ITEVELESA. Idèntica menció es fa al nom de domini www.itevelesa.com.

Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio que poguessin trobar-se en aquest moment o en un futur en aquest lloc d'Internet, són propietat de ITEVELESA i no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'usuari o de tercers sense l'expressa autorització per part de ITEVELESA.

L'ús no autoritzat de la informació continguda en aquest lloc web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

7.- S’haurà de requerir autorització prèvia i expressa a efecte d'establir un hipervincle amb la "home-page" o qualsevol lloc web pertanyent a ITEVELESA, de manera que:

  • En cap cas, es declararà ni es donarà a entendre que tàcitament, ITEVELESA autoritza l'hipervincle al seu lloc web.
  • Quedarà expressament prohibit, establir hipervincles a la Web de ITEVELESA, en pàgines Web que incloguin continguts il·lícits, immorals o contraris a la normativa vigent, els bons costums, a l'ordre públic, als usos acceptats a Internet o que de qualsevol forma contravinguin drets de ITEVELESA o de tercers.
  • Quedaran expressament prohibides manifestacions falses, inexactes o incorrectes sobre les pàgines del lloc Web d’ITEVELESA i els seus serveis.
  • Sota cap circumstància, ITEVELESA serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició al públic en la pàgina web des de la qual es realitzi l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que incloses en les mateixes.
  • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis inclosos en el lloc Web de ITEVELESA.
  • En cas de contravenir els punts establerts, ITEVELESA exercirà les accions legals pertinents, a més de procedir a les accions oportunes per a que es retiri l'hipervincle.

8 - ITEVELESA no es fa responsable de les informacions sobre els nostres servei (horaris, tarifes, etc.) apareguts en altres web o plataformes. Si és el cas, es prega als usuaris que verifiquin prèviament aquesta informació amb els responsables del nostre Grup i/o en el present LLOC WEB: www.itevelesa.com