ITEVELESA
 INICI >TOT SOBRE LA ITV
Todo sobre la ITV

¿Què és la ITV?

La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) comprèn dos objectius: incrementar la seguretat viària i el respecte mediambiental

A través d'ells, la ITV contribueix a assegurar uns nivells de manteniment i seguretat dels vehicles un cop matriculats i posats en circulació i minimitzar els nivells d'impacte ambiental dels mitjans de transport o oci.

Per complir amb aquests objectius generals, Grupo ITEVELESA adequa contínuament els seus processos a l'actualització del parc de vehicles, buscant mètodes i equips que permetin el seguiment de nous sistemes incorporats als vehicles.

Procés de la ITV

Quan passar la ITV en funció del tipus de vehicle

Pot passar la seva ITV fins a 30 dies naturals abans del venciment sense que es modifiqui la data base de càlcul per a la següent caducitat.

Motocicletes
 • Fins a 4 anys, exempt
 • Més de 4 anys, biennal
Ciclomotors de dos rodes
 • Fins a 3 anys, exempt
 • Més de 3 anys, biennal
Transport de persones (<9)
Vehicles d'ús privat dedicats al transport de persones, exclosos els que figuren en els epígrafs a) i b), amb capacitat de fins a 9 places inclòs el conductor, autocaravanes i vehicles vivenda.
 • Fins a 4 anys, exempt
 • Fins a 4 anys, exempt
 • De més de 10 anys, anual
Ambulàncies
Ambulàncies i vehicles de Servei Públic dedicats al transport de persones, inclòs el transport escolar, amb o sense aparell taxímetre, amb capacitat fins a nou places, inclòs el conductor.
 • Fins a 5 anys, anual
 • De més de cinc anys, semestral
Vehicles de lloguer
Vehicles de servei de lloguer amb o sense conductor i d'escola de conductors, dedicats al transport de persones amb capacitat de fins a nou places inclòs el conductor, incloent les motocicletes, vehicles de tres rodes, quadricicles, quads, ciclomotors i quadricicles lleugers.
 • Fins a 4 anys, exempt
 • Fins a 4 anys, exempt
 • De més de 10 anys, anual
Autobusos i autocars
Vehicles dedicats al transport de persones, inclòs el transport escolar i de menors, amb capacitat per a 10 o més places inclòs el conductor.
 • Fins a 5 anys, anual
 • De més de 5 anys, semestral
Transport mercaderies (<3.500kg)
Vehicles i conjunts de vehicles dedicats al transport de mercaderies o coses de PMA <3,5 Tm. (Massa màxima autoritzada menor o igual a 3,5 TM).
 • Fins a 2 anys, exempt
 • Fins a 2 anys, exempt
 • De 2 a 6 anys, biennal
 • De més de 10 anys, semestral
Transport mercaderies (>3.500kg)
Vehicles dedicats al transport de mercaderies o coses de PMA > 3,5 Tm.
 • Fins a 10 anys, anual
 • De més de 10 anys, semestral
Caravanes
Caravanes remolcades de PMA > 750 Kg.
 • Fins a 6 anys, exempt
 • De més de 6 anys, biennal
Tractors (max 40 km/h)
Tractors agrícoles, maquinària agrícola autopropulsada, remolcs agrícoles i altres remolcs agrícoles i altres vehicles agrícoles especials, excepte motocultors i màquines equiparades.
 • Fins a 8 anys, exempt
 • De 8 a 16 anys, biennal
 • De més de 16 anys, anual
Tractors (velocitat sup 40 km/h)
Tractors agrícoles, maquinària agrícola autopropulsada, remolcs agrícoles i altres remolcs agrícoles i altres vehicles agrícoles especials, excepte motocultors i màquines equiparades.
 • Fins a 4 anys, exempt
 • De 4 a 16 anys, bienal
 • De més de 16 anys, anual
Maquinària
Vehicles especials destinats a obres i serveis i maquinària autopropulsada, amb exclusió d'aquells la velocitat de la qual per construcció sigui inferior a 25 km / h.
 • Fins a 4 anys, exempt
 • De 4 a 10 anys, biennal
 • De més de 10 anys, anual
Notes: (1) La taula anterior està basada en el "Real Decret 920/2017, de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles i a l'homologació de vehicles, les seves parts i peces, i es modifica, així mateix , el Reglament General de Vehicles, aprovat per Real Decret 2822//1998, de 23 de desembre ". (BOE núm. 147 de dimecres 21 de juny de 2006).

Resultats de la ITVITV Favorable


ITV Desfavorable


ITV Negativa

ITV Favorable

Els vehicles que hagin superat favorablement la inspecció tècnica han de duu el distintiu indicat, així com l'últim informe d'inspecció.

Tipus de ITV


Inspecció
periòdica

Inspeccions prèvies
a la matriculació

Para la obtenció
de duplicats

Vehicles usats
de importació i
canvis de residència

Per canvi
de matrícula

Per canvi
de servei

Per la legalització
de reformes
en vehicles.

Per a vehicles
accidentats

Per a vehicles de
transport escolar
i de menors

Per a aparells
taxímetres

RecomanacionsAmb independència d'aquestes recomanacions, Grup ITEVELESA li aconsella que realitzi les seves revisions i reparacions en tallers degudament autoritzats. Així mateix, amb la finalitat d'augmentar la seguretat del seu vehicle, li indiquem els següents consells:

Plaques de matrícula
Les plaques de matrícula han de presentar un estat correcte, que en permeti la deguda identificació, a més, hauran d'estar ben fixades.
Comprova els llums
Comprovi que funcionen tots els llums: posició, carretera, antiboira, marxa endarrere, intermitents, llum de la placa de matrícula...
Pneumàtics
Vigileu la pressió dels pneumàtics. Seguiu les recomanacions del fabricant, no esgoti la vida dels seus pneumàtics, vigili els testimonis de profunditat de la banda de rodament i substitueixi les cobertes quan estiguin pròximes a la fi de la seva vida útil.
Amortidors
Vigili l'estat dels seus amortidors i substitueixi’ls quan sigui necessari, millorarà l'eficàcia dels seus frens, la manejabilitat del vehicle i el confort.