ITEVELESA

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES - ITEVELESA

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT


La informació facilitada per l'usuari a través de qualsevol dels formularis d'aquest lloc web, cita prèvia, pagament online o al passar inspecció en els nostres centres ITV, serà inclosa en un o diversos fitxers responsabilitat de:

Grup ITEVELESA, S.L. (Des d'ara ITEVELESA)
N.I.F. B84751536
Domicili Social: Polígon d'Argales, C / Vázquez de Menchaca, 2
47008 Valladolid
Espanyola
Web: itevelesa.com


2. MOTIVACIÓ


ITEVELESA respecta els drets de privacitat dels seus usuaris i reconeix la importància de la protecció de les dades personals que ITEVELESA recull sobre els mateixos. L'objectiu d'aquest document és informar als usuaris del lloc web sobre els tractaments de dades personals que es recullen en ell.

3. TRACTAMENT DE DADES PERSONALS D'USUARIS DE LA WEB


Per utilitzar alguns dels serveis de qualsevol de les webs, ITEVELESA disposa de diversos formularis a través dels quals es recullen dades de caràcter personal. En funció de les sol·licituds de l'usuari, les dades personals recollides seran tractades amb diferents finalitats. Per poder registrar-se els usuaris han de proporcionar prèviament a ITEVELESA certes dades de caràcter personal. De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades, ITEVELESA titular del lloc web, informa a l'usuari d'aquest lloc de l'existència dels respectius fitxers de dades de caràcter personal creat pel titular i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud i tractar les seves dades amb absoluta confidencialitat, no sent accessibles per tercers per a finalitats diferents per les que han estat sol·licitades.


3.1 CONTACTEITEVELESA tractarà les dades facilitades a través del formulari de contacte, amb la finalitat d'atendre la sol·licitud. L'enviament de dades personals mitjançant l'ús dels formularis de contacte de ITEVELESA o, si escau, missatges de correu electrònic, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades incloses amb la finalitat d'atendre la seva petició o consulta. Per a aquesta finalitat, legitimada pel seu consentiment, les seves dades es conservaran el temps necessari per atendre la seva sol·licitud i posteriorment seran bloquejats i conservats pel temps estrictament necessari per a l'atenció de les possibles responsabilitats derivades del tractament. Podrà retirar el consentiment donat en qualsevol moment, tal com s'indica en l'apartat de drets dels interessats en el punt 4 de la present Política de Privacitat. Tots els camps del formulari de contacte a emplenar per l'usuari són estrictament necessaris per atendre la seva petició, de manera que ITEVELESA pugui informar correctament dels serveis prestats per l'entitat.3.2 CITA PRÈVIA ONLINE / COMPRA ON LINE


Al concertar la cita prèvia, li enviarem comunicacions per confirmar i/o recordar la cita mitjançant algun dels mitjans que ens ha facilitat en el registre: trucada telefònica, correu electrònic, SMS, MMS o serveis de missatgeria instantània.

ITEVELESA, informa a l'usuari que les dades personals que ens faciliti per:

 • La reserva de cita prèvia online a través del lloc web.
 • Reserves de cita per via telefònica.
 • Realitzar el pagament d'un servei (compra online).

Seran incloses en un fitxer de la seva titularitat, l'única finalitat de qual és la gestió i posterior confirmació de la cita prèvia online de ITV a les nostres delegacions.
Les dades de la targeta de crèdit o dèbit que ens faciliti per a gestionar el cobrament d'un servei, mai seran emmagatzemats en els nostres servidors. S'utilitzaran només per a la connexió amb el TPV virtual bancari corresponent. Al sol·licitar CITA PRÈVIA / COMPRA ONLINE i seleccionar el centre on es prestaran serveis sol·licitats les seves dades es comunicaran necessàriament a aquesta empresa de referència que realitzarà el servei amb les mateixes finalitats a dalt indicades.
La base legal del tractament de les dades a CITA PRÈVIA / COMPRA ONLINE és la necessitat de l'execució de la relació contractual o precontractual amb el sol·licitant. Amb les finalitats exposades les seves dades seran mantingudes el temps necessari per a la gestió dels serveis, sent posteriorment eliminats.
Al facilitar les seves dades vostè garanteix haver llegit i acceptat expressament el tractament de les seves dades personals conforme a l’indicat. No obstant, en tot moment podrà revocar el consentiment prestat, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del seu tractament i portabilitat, quan aquests drets siguin aplicables, enviant una comunicació a l'adreça postal de l'empresa seleccionada en el formulari CITA PRÈVIA / COMPRA ONLINE o a l'adreça de correu electrònic: rgpd@itevelesa.com o a l'adreça postal GRUP ITEVELESA, S.L. C. Princesa, 47 - Planta 2, 28008 Madrid, juntament amb la còpia del seu DNI, indicant el motiu de la seva sol·licitud.3.2.1 Mètodes Electrònic de pagament acceptats.


Per la venda de serveis a través de la web s´admetran targetes VISA y MASTERCARD.

Garantim que cada una de les transaccions realitzades en ITEVELESA es 100% segura. Totes les operacions que implicant la transmissió de dades personals o bancaris es realitzant utilitzant un entorno segur. ITEVELESA utilitza un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmetis viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix, les dades sobre la teva targeta de crèdit no queden registrades en cap base de dades sinó que van directament al TPV (Terminal Punt de Venda) del Banc. A més, t'informem que en un esforç per proporcionar major seguretat als propietaris de targetes de crèdit, hem incorporat en la nostra passarel·la de pagaments el sistema de pagament segur denominat CES (Comerç Electrònic Segur). D'aquesta manera, si ets titular d'una targeta securitzada, sempre podrà efectuar pagaments amb targeta VISA o MASTERCARD a la nostra botiga.

En el cas que la teva targeta no estigui adherida a aquest sistema de pagament, ITEVELESA només admetrà el pagament amb targeta de crèdit VISA o MASTERCARD a clients amb antiguitat i fiabilitat demostrades anteriorment.

En aquest dos casos, el fer el pagament amb targeta VISA o MASTERCARD se sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les 3 últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Important: El frau amb targeta de crèdit és un delicte, i ITEVELESA entaularà acció judicial contra tot aquell que realitzi una transacció fraudulenta a la nostra botiga on-line.3.2.2 Política de cancel·lacions / devolucions de comerç electrònic.


Un cop comprat el servei a través de la pàgina web, disposarà de 90 dies per utilitzar el dret del servei comprat. Durant aquest termini, i sempre que no s'hagi realitzat el servei, en qualsevol moment podrà sol·licitar la devolució de la seva compra posant-se en contacte amb el centre ITV per al qual hagi comprat el servei, o mitjançant el correu electrònic atencioncliente@itevelesa.com3.3 INSPECCIÓ TÈCNICA - ENVIAMENT DE L'AVÍS DE VENCIMENT DE ITV


En el moment de passar la inspecció tècnica, les dades personals i les de la matrícula del seu vehicle que vostè ens proporcioni, seran incorporades en un fitxer de la titularitat de l'empresa que realitza el servei d'inspecció tècnica, la finalitat és la prestació dels serveis sol·licitats i la gestió de la relació comercial, estant legitimat en la relació contractual i/o el seu consentiment. Així mateix, l'informem que, en compliment del que disposa el Reial Decret 920/2017 de 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles, la matrícula del seu vehicle serà fotografiada i arxivada amb la resta de dades de la inspecció. Sí no s'oposa, marcant la casella disposada a tal fi en el formulari, en el moment de passar la inspecció tècnica, les seves dades s'utilitzaran amb la finalitat de comunicar-li i recordar-li, per qualsevol mitjà (trucada telefònica, comunicació postal, Correu electrònic , SMS), el venciment de la seva inspecció, on a més es podrà incloure informació sobre productes, serveis i promocions pròpies de la nostra empresa, relacionades amb el sector de l'automòbil. La base legal d'aquest tractament és l'interès legítim de la nostra empresa a mantenir informats als nostres clients sobre el venciment de la seva inspecció. Si es donés el cas, li podríem enviar per correu electrònic la factura del servei prestat i/o l'informe d'inspecció corresponent. Per realitzar la inspecció tècnica recaptem a la Direcció General de Trànsit dades personals sobre vostè i dades tècniques identificatives del vehicle que passa la inspecció: nom i cognoms, número de bastidor, matrícula del vehicle, existència d'assegurança obligatòria en vigor.
Amb aquestes finalitats les seves dades seran conservades mentre hi hagi possibles responsabilitats legals emanades de la relació o vostè decideixi oposar-se a aquest tractament, suprimir les seves dades o limitar el tractament de les mateixes. La informació obtinguda o generada durant la inspecció serà tractada confidencialment i serà cedida a les autoritats en la seva actuació reglamentària i legal.
En tot moment podrà revocar el consentiment prestat, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del seu tractament i portabilitat, quan aquests drets siguin aplicables, a través de comunicació escrita a l'adreça de l'empresa que realitza el servei d'inspecció tècnica, o email a l'adreça de correu electrònic bajaavisoITV@itevelesa.com incloent el seu nom complet, email, telèfon de contacte, el número del seu DNI o document equivalent i la matrícula del seu vehicle, assenyalant el dret que desitja exercir.3.4 ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS PER A L'ENVIAMENT DE COMUNICACIONS COMERCIALS


Si marca la corresponent casella disposada en els formularis de registre presta el consentiment perquè ITEVELESA pugui incloure les seves dades a la llista de distribució, amb la finalitat de: Envia-li comunicacions comercials periòdiques amb consells, notícies i actualitat sobre la nostra empresa i temes relacionats amb el automòbil, així com ofertes relacionades amb productes i serveis del GRUPO ITEVELESA. Aquestes comunicacions es podran enviar per correu postal o per qualsevol mitjà electrònic (E-mail o SMS).
Quan realitzi el seu registre anotant la seva adreça de correu electrònic i acceptant la recepció de comunicacions comercials, rebrà un E-mail perquè pugui confirmar que la seva adreça de correu és correcta; depenent del tipus de registre que realitzi, en aquest E-mail se li podrà facilitar les seves dades d'accés (usuari i contrasenya) a una part privada del web corresponent.
L'usuari es compromet a fer un ús diligent i custodiar les claus d'accés facilitades, sent responsable exclusiu de l'ús d'aquestes claus.
Si l'usuari detecta qualsevol fet que pugui donar lloc a l'ús indegut dels identificadors facilitades, haurà de notificar de forma immediata aquesta incidència per procedir a la cancel·lació i/o canvi de contrasenyes del seu registre. ITEVELESA quedarà eximit de qualsevol responsabilitat relacionada amb el possible ús indegut d'aquests identificadors fins que no hagi rebut comunicació al respecte.
La base legal del tractament en comunicacions comercials és el seu consentiment.
Amb aquestes finalitats seves dades seran conservades mentres puguin existir possibles responsabilitats legals emanades de la relació, o vostè decideixi oposar-se a aquest tractament, suprimir les seves dades o limitar el tractament de les mateixess.
En tot moment podrà revocar el consentiment prestat, així com exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del seu tractament i portabilitat, quan aquests drets siguin aplicables, a través de comunicació escrita a l'adreça per a comunicacions del GRUP ITEVELESA: C. Princesa, 47 - Planta 2, 28008 Madrid, o enviat E-mail a l'adreça de correu electrònic bajacomunicados@itevelesa.com incloent el seu nom complet, E-mail i telèfon de contacte, assenyalant el dret que desitja exercir. També podrà donar-se de baixa accedint a la part privada del portal amb les claus d'accés corresponents.
Si considera que les seves dades han estat tractades de forma inadequada, tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agéncia Española de Protección de Datos (C. Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid www.agpd.es).3.5 DADES DE NAVEGACIÓ


Pel sol fet d’accés al lloc web, ITEVELESA recull l'adreça IP i altres dades relatives a la connexió i el seu origen. L'adreça IP és un codi que identifica la connexió a internet de l'usuari en un moment concret. Només el proveïdor d'accés a internet de l'usuari pot identificar a l'abonat que tenia assignada una adreça IP en un moment concret. Per la pròpia naturalesa del servidor que dóna suport al lloc web, l'adreça IP de l'usuari queda registrada automàticament juntament amb la data i l'hora de l'accés. Aquestes dades s'utilitzen únicament per gestionar l'ús normal del lloc web i realitzar anàlisis estadístiques sobre l'ús del lloc web. La base jurídica que legitima el tractament de la Direcció IP és la necessitat tecnològica per a possibilitar la prestació del lloc web. Les adreces IP seran conservades durant un termini d'1 mes.4. DRETS D'USUARI I EL SEU EXERCICI


La normativa de protecció de dades garanteix als Usuaris els següents drets:

 • Accés: Permet a l'usuari conèixer quina informació es té, d'on s'ha obtingut, a qui s'ha facilitat i amb quins usos s'ha tractat.
 • Rectificació: Permet a l'Usuari rectificar alguna dada errònia o desactualitzat.
 • Supressió: Permet a l'usuari aconseguir que es deixin de tractar les seves dades.
 • Oposició: Permet a l'usuari aconseguir que es deixin d'utilitzar les seves dades amb una finalitat concreta.
 • Limitació: Permet a l'usuari restringir el tractament de les seves dades, però de manera que siguin conservats per a alguna finalitat posterior.
 • Portabilitat: Permet a l'usuari obtenir una còpia de les seves dades en format electrònic i, en determinades circumstàncies, sol·licitar que siguin comunicades a un altre prestador de serveis. Només és aplicable per a tractaments informatitzats realitzats amb el consentiment de l'Usuari o per al compliment d'un contracte.
 • Revocació del consentiment: Permet a l'usuari retirar el consentiment que, si escau, hagi prestat per al tractament de les seves dades.
Aquests drets requereixen la possibilitat d'identificar l'usuari que els sol·licita i vincular la seva identitat amb les dades tractades per ITEVELESA. S'informa als usuaris de que poden exercitar els esmentats drets, així com revocar el seu consentiment que haguessin prestat, tal com s'informa en cada un dels formularis de registre i amb caràcter general davant ITEVELESA per correu postal a l'adreça Grupo ITEVELESA, S.L. C. Princesa, 47 - Planta 2, 28008 Madrid o per correu electrònic a rgpd@itevelesa.com. Si els usuaris volen més informació al respecte o consideren vulnerat el seu dret a la protecció de dades, podran posar-se en contacte amb l'Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es)


5. DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ


Amb caràcter general les dades que l'usuari hagi facilitat a ITEVELESA en aquest lloc web no seran comunicades a cap tercer tret que:

 • L'usuari presti el seu consentiment exprés a la comunicació de les seves dades.
 • La cessió estigui autoritzada o obligada per una llei.
 • El tractament respongui a la lliure i legítima acceptació d'una relació jurídica el desenvolupament pel qual, compliment i control impliqui necessàriament la connexió del tractament en qüestió amb fitxers de tercers, com per exemple, entitats bancàries per a la facturació dels productes o serveis contractats, empreses de missatgeria per a l'enviament dels productes contractats o les empreses del GRUPO ITEVELESA al sol·licitar serveis de CITA PRÈVIA / COMPRA ONLINE i triar el centre que prestarà el serveis en qüestió. En aquest sentit les seves dades es comunicaran necessàriament a l'empresa seleccionada per usuari. Actualment Grupo ITEVELESA està formada per les següents empreses:

  • Grupo ITEVELESA, S.L. – C.I.F. B84751536
   Domicili Social: Polígon d'Argales, C. Vázquez de Menchaca, 2, 47008 Valladolid, Espanya
   Web: itevelesa.com
  • ITV P29 Collado Villalba, S.L. - C.I.F. B86795564
   Domicili Social: Carrer Burí, 10 - Polígon P29, 28400 Collado Villalba (Madrid), Espanya
   Web: itvp29.es
  • ITV Madrid Villaverde, S.L. – C.I.F. B86879178
   Domicili Social: Carrer Sant Dalmau, 13, 28021 Madrid, Espanya
   Web: itvmadridvillaverde.es
  • ITEVEFIRSA, S.L. – C.I.F. B26333104
   Domicili Social: Carrer Barrigüelo, 6 - Pol. Industrial Cantàbria I, 26006 Logronyo (La Rioja), Espanya
   Web: itevelesa.com
  • ITEVEMUR, S.L. – C.I.F. B73975443
   Domicili Social: Ctra. Nacional 344, Km 73,3. 30520 Jumilla (Múrcia), Espanya
   Web: itevemur.es
  • ITV Santa Cruz de la Palma, S.L. – C.I.F. B76544063
   Polig. Industrial de Mirca, s/n. 38700 Santa Cruz de la Palma (Santa Cruz de Tenerife), España
   Webs:
   • itvsantacruzdelapalma.com
   • itvplayahonda.com
   • itvpuertodelaspalmas.com
   • itvlapardilla.com

 • Les dades que siguin sol·licitats per les Administracions públiques competents, el Ministeri Fiscal o els jutges o tribunals o el Tribunal de Cuentas, en l'exercici de les funcions que tenen atribuïdes.


6. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ


Les dades obligatòries de cada formulari seran identificats com a tals en el propi formulari. La negativa a subministrar aquesta informació impedirà fer efectiu el servei sol·licitat per l'USUARI.


7. COMPROMISOS DE L'USUARI


L'usuari garanteix que és major d'edat i que la informació facilitada és exacta i veraç. L'usuari es compromet a informar ITEVELESA de qualsevol modificació que pateixi la informació facilitada a través d'un correu electrònic a l'adreça rgpd@itevelesa.com, identificant-se com usuari del LLOC WEB i concretant la informació que hagi de ser modificada. Així mateix, l'usuari es compromet a guardar les claus i codis d'identificació en secret i a informar en la major brevetat de temps a ITEVELESA en cas de pèrdua, sostracció o accés no autoritzat. Fins que no es produeixi aquesta comunicació, ITEVELESA quedarà eximida de tota responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut per tercers no autoritzats de tals contrasenyes i codis identificatius.


8. ALTRES TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS


ITEVELESA ha adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural. No obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. ITEVELESA no utilitza tècniques de "spamming" i únicament tractarà les dades que l'usuari transmeti mitjançant els formularis electrònics habilitats en aquest lloc web o missatges de correu electrònic.